SYFTE

Vi är många som är närmast beroende av choklad, lyckligtvis är kakao ett beroendemedel med många nyttor. Dessvärre förutser experter att det inom ett par år kommer råda en skriande brist på choklad. År 2020 förutspås världen ha en kakaobrist på 1 000 000 ton, tio år senare förväntas underskottet ha fördubblats. Med tanke på att 140 000 hektar idag upptas av olagliga kokabuskar finns det ännu hopp om att bromsa denna utveckling.

Chocoleros uppdrag är att omvända varje Cocalero ( kokabonde i Peru ) till en Chocolero.

 Vår vision är att bli av med produktionen och missbruket av narkotika. Det vill vi uppnå genom följande tre verktyg.

  • Rättvis handel: Vi köper våra kakaobönor från Fairtrade certifierade kooperativ som ger bönderna så bra betalt att de lämnar sina kokaodlingar för att istället börja odla kakao.

  • Mikrolån: För varje såld chokladprodukt går 1 krona till mikrolån åt bönder som behöver startkapital för att börja odla kakao, pengarna ges till Kiva vilket gör att konsumenterna har full insyn i hur mycket som delas ut. 

  • Filantropi: Vi har  valt ut Stockholms läns blåbandsungungdom som arbetar mot missbruk. För varje såld Chocolero produkt kommer 1 krona doneras till denna organisation. 

1  Bar = 1 m²

Det är genom försäljningen av vår ekologiska choklad som vi kan hålla våra löften.

Varje såld chokladprodukt bidrar till att skydda 1 m² odlingsmark från att bli en kokaodling för minst en hel säsong. Effekten blir trefaldig:

  • Latinamerikanska kakaobönder kan känna en trygghet och frid som de inte skulle göra om de odlade koka. Följden blir att världens utbud på kokain minskar. 

  • Chocolero skapar framtidens choklad. Vi handlar rättvist och stöttar bönder med mikrolån så att världen kan producera mer choklad. Idag har vi en stor chokladbrist som i framtiden kommer förvärras eftersom vi inte har tillräckligt många bönder som odlar kakao. Den ökande bristen har lett till en prishöjning på choklad och samtidigt satt större press på dagens kakaobönder. 

  • Konsumenter får njuta av utsökt choklad helt utan tillsatser.